Gemeente Rauwerderhem, 1 mei 1862, 4,5% obligatie, f 500,00

Kerngegevens

Jaar 1862
Soort obligatie
Categorie Lagere Overheden
Coupure f 500,00
Stuknummer 109

Geld Lening 1861 groot f 55.000,00

Rauwerderhem (Fries: Raarderhim) is een voormalige gemeente in het midden van de Nederlandse provincie Friesland en heeft bestaan tot 1984. De hoofdplaats was toen Rauwerd.
Rauwerderhem is genoemd naar een van de Friese Hempolders, gelegen in de gemeente rondom het dorp Rauwerd. Hier staat ook het voormalig raadhuis. De hempolders waren ontstaan door het dichtslibben van de Middelzee.

Bij de gemeentelijke herindeling in 1984 was het plan om Rauwerherhem aan de nieuwe gemeente Littenseradeel toe te voegen, maar uiteindelijk ging Rauwerderhem op 1 januari 1984 samen met de gemeenten Idaarderadeel en een deel van Utingeradeel op in de nieuwe gemeente Boornsterhem (Boarnsterhim), met Grouw als hoofdplaats.
Boarnsterhim is met ingang van 1 januari 2014 opgeheven en opgedeeld tussen Leeuwarden, Heerenveen, Súdwest-Fryslân en de nieuwe gemeente De Fryske Marren. Rauwerd ging naar Súdwet-Fryalân, met als hoofdplaats de stad Bolsward.

De obligatie is ondertekend door de Burgemeester Epke (E) Adema

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie