Gemeente Ylst, 31 december 1929, 4,75% obligatie, f 500,00

Kerngegevens

Jaar 1929
Soort obligatie
Categorie Lagere Overheden
Coupure f 500,00
Stuknummer 19

gemeente-ylst

Lening groot f 18.500,00. Uitgegeven 37 obligaties van f  500,00.

IJlst  (Fries: Drylts) is een stad in de Nederlandse provincie Friesland en één van de Friese elf steden.

IJlst ligt vijf kilometer ten zuidwesten van Sneek , en is de hoofdplaats van de gemeente Wymbritseradeel. Door het stadje loopt de rivier de Geeuw, die in het stadje samenvloeit met de rivier de Ee.  De Geeuw maakt deel uit van de verbinding Sneekermeer – Sneek – IJlst – Heeg – Heegermeer en is, met name in de zomer, een druk bevaren waterweg. IJlst heeft sinds 1268 stadsrechten. Het is daarmee de vierde stad die stadsrechten kreeg.

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie