Gemeente Ooststellingwerf, 31 december 1930, 4,25% obligatie, f 1000,00

Kerngegevens

Jaar 1930
Soort obligatie
Categorie Lagere Overheden
Coupure f 1000,00
Stuknummer 56

Lening groot f 100.000,00, verdeeld in 100 obligaties elk groot f 1000,00

Ooststellingwerf is een gemeente in de Nederlandse provincie Friesland.
Ooststellingwerf maakt samen met Weststellingwerf deel uit van de Stellingwerven. Hoewel de gemeente in Friesland ligt, wordt er veelal Nederlands en minder Fries gesproken. Door oudere inwoners wordt in de kleine kernen nog de streektaal Stellingwerfs gesproken.
Oosterwolde is een dorp en sinds 1886 de hoofdplaats van de gemeente Ooststellingwerf.

De obligatie is ondertekend door de Burgemeester E. van Douwen


Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie