Gemeente Oostdongeradeel, 1 oktober 1880, 4,2% obligatie, f 1000,00

Kerngegevens

Jaar 1880
Soort obligatie
Categorie Lagere Overheden
Coupure f 1000,00
Stuknummer 36

Lening groot f 82.000,00 aflossing 1 oktober 1900

Oostdongeradeel (Fries: East-Dongeradiel) is een voormalige gemeente in het noordoosten van de provincie Friesland aan de Waddenzee. De gemeente heeft bestaan tot 1984.
Na de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1984 is Oostdongeradeel samen met de gemeente Westdongeradeel en de stad Dokkum opgegaan in de nieuwe gemeente Dongeradeel.


Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie