Gemeente Kollumerland en Nieuwkruislaand, 1 februari 1919, 5% obligatie, f 500,00

Kerngegevens

Jaar 1919
Soort obligatie
Categorie Lagere Overheden
Coupure f 500,00
Stuknummer 103

Lening groot f 230.000,00 en bestemd voor het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf

Fries: Kollumerlân , Gronings: Köllemerlaand.
De gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland telt twaalf officiële kernen en 20 buurtschappen.
Kollumerland is de enige Friese gemeente waar behalve Fries ook Gronings wordt gesproken. Dwars door de gemeente loopt de Gronings-Friese taalgrens.
Kollum is een dorp en de hoofdplaats van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland

De obligatie is ondertekend door de Burgemeester Jacob Jan Woldringh

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie