Gemeente Barradeel, 1 december 1934, 4% obligatie, f 1000,00

Kerngegevens

Jaar 1934
Soort obligatie
Categorie Lagere Overheden
Coupure f 1000,00
Stuknummer 94

4-barradeel

Lening groot f 107.000,00 , verdeel in 107 obligaties elk f 1000,00.

Obligatie is ondertekend door Burgemeester Bauke (B) Anema ambtsperiode 1922-1942.

Barradeel (Fries: Barradiel) is een voormalige gemeente  in het noordwesten van de provincie Friesland, in de Bouwhoek en heeft bestaan tot 1984.

Barradeel telde op 1 januari 1974, 6747 inwoners en had een oppervlakte van 66,98 km2. De gemeente Barradeel bestond uit acht dorpen. De hoofdplaats was Sexbierum.

Bij de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1984 is Barradeel verdeeld over de drie gemeenten Franekeradeel, Harlingen en Het Bildt.  Een groot deel is toentertijd samen met de stad Franeker toegevoegd aan Franekeradeel. Een klein deel in het zuidwesten met het dorp Wijnaldum is toegevoegd aan Harlingen en een klein deel in het noordoosten rondom het dorp Minnertsga aan Het Bildt.


Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie