Noord-Friesche Locaal-Spoorwegmaatschappij, 31 mei 1899, aandeel, f 1000,00

Kerngegevens

Jaar 1899
Soort aandeel
Categorie Spoorwegen
Coupure f 1000,00
Stuknummer 0612

nfls-aand

De Noord-Friesche Locaalspoorweg-Maatschappij (NFLS) werd opgericht op 31 mei 1899 te Leeuwarden.

Deze maatschappij legde normaalsporige lokaalspoorlijnen aan ten noorden van de Friese hoofdstad. Vanuit Leeuwarden liep er een lijn naar Stiens, waar deze zich splitste in een oostelijke en westelijke tak.

Na de splitsing in Stiens ging de westelijke tak via onder andere Sint Annaparochie en Tzummarum naar Harlingen met een zijtak naar Franeker (zie spoorlijn Stiens – Harlingen en spoorlijn Tzummarum – Franeker). De oostelijke tak (het Dokkumer lokaaltje) ging na Stiens verder in de richting van onder andere Ferwerd, Ternaard, Dokkum-Aalsum en het eindpunt Metslawier en Anjum.

Meer informatie over deze onderneming van wikipedia; http://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Friesche_Locaalspoorweg-Maatschappij

Kijk ook eens op www.nfls.eu over de voorbereidingen en studies om het spoorfietsproject te realiseren


Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie