Nederlandsche Maatschappij van Kaas- en Roomboterfabrieken, 15 juli 1942, restantbewijs, st 1

Kerngegevens

Jaar 1942
Soort aandeel
Categorie Voeding
Coupure st 1
Stuknummer 59

 nederlandsche-mij-van-kaas-en-roomboterfbr

Restantbewijs van het liquidatiesaldo van de Kaas- en Roomboterfabrieken te Sneek voor maximaal f 20,00.

In 1882 te Harlingen is opgericht de Nederlandsche Maatschappij van Kaas- en Roomboterfabrieken, welke Maatschappij in de loop der jaren fabrieken vestigde te Bolsward, IJsbrechtum (Sneek), Oudega, Oosterlittens en Wommels. De oprichting van deze Maatschappij heeft veel bijgedragen tot vestiging en verdere uitbreiding van de fabriekmatige zuivelbereiding in Friesland. 

In 1899 kreeg de maatschappij het predicaat koninklijk toegekend. In 1919 kwamen de meeste aandelen in handen van de N.V. Hollandia te Vlaardingen. De overname veranderde de status van de K.N.M. directeur, deze werd bedrijfsleider van een dochteronderneming.

De afzet van boter en kaas van Hollandia en de K.N.M.  werd verzorgd door de gezamenlijk opgerichtte N.V. Algemene Botercentrale. Later werd deze afzet door de verkoopafdeling van Hollandia voortgezet. Bovendien had Hollandia de hand gehad in de noodzakelijke financieeladministratieve reorganisaties van 1932 en 1941.

In 1971 kwam er een samenwerking van K.N.M. – Hollandia en Nestlé in ; de vennootschap onder firma Nestlé Nederland. In 1975 werd deze firma ontbonden en alles ging op in: Nestlé Nederland B.V. en werd K.N.M. volledig geliquideerd.

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie