Maatschappij tot Exploitatie van Baggermachines en Veenderijlanden, 23 augustus 1924, aandeel, f 500,00

Kerngegevens

Jaar 1924
Soort aandeel
Categorie Overige
Coupure 500,00
Stuknummer 15

Opgericht 30 september 1924.
Maatschappelijk kapitaal f 50.000,00 verdeeld in 100 aandelen elk groot f 500,00.
aandeel op naam van commissaris M. van Breemen, ondertekend door directeur W.W. de Boer, naar ik aanneem in 1924;
Gevestigd te Oranjewoud, gemeente Schoterland ( Fries: Oranjewâld , Skoatterlân )


Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie