Douwe Egberts Koninklijke Tabaksfabriek – Koffiebranderijen – Theehandel, 30 december 1958, aandeel, f 1000,00

Kerngegevens

Jaar 1958
Soort aandeel
Categorie Voeding
Coupure f 1000,00
Stuknummer 1684

Douwe Egberts (of DE) is een Nederlandse onderneming die koffie, thee en andere levensmiddelen verwerkt en verhandelt. Het bedrijf werd opgericht in 1753 en is sinds 1978 onderdeel van het Amerikaanse Sara Lee Corporation.
Tijdens de Franse overheersing in het begin van de negentiende eeuw moet iedereen een achternaam aannemen. De familie van Douwe Egberts kiest De Jong als familienaam.
Aandeel op naam van M.M. de Jong te Hilversum en op 28 september 1959 overgeschreven naar Douwe Egberts N.V.

Voor de geschiedenis zie bijgaande sitehttp://nl.wikipedia.org/wiki/Douwe_Egberts

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie