Rumeensche Petroleum-Maatschappij Amsterdam, november 1897, oprichters-aandeel, st 1

Kerngegevens

Jaar 1897
Soort aandeel
Categorie Energie
Coupure st 1
Stuknummer 013

 rumeensche-petroleum-mij-opr-aand

Opgericht 21 augustus 1897. Maatschappelijk kapitaal 1 miljoen, verdeeld in 1000 aandelen van f 1000,00. Geplaatst 500. Uitgegeven 250 oprichters-aandelen.

Doel van de onderneming: Het verkrijgen van terreinen te Campina Poiana, in het district Prahova, tot het winnen van petroleum en eventueel andere mineralen; het exploiteren van de terreinen en concessies voor eigen rekening of voor die van derden; het voor de handel in gereedheid brengen van de te winnen producten; het handel drijven daarin en verder al datgene wat met dit bedrijf in verband staat.

Het faillissement is uitgesproken op 15 juli 1901.                                   NLH0315b

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie