Petroleum Royalty Maatschappij, 1 januari 1904, 7% inkomst-obligatie, f 500,00

Kerngegevens

Jaar 1904
Soort obligatie
Categorie Energie
Coupure f 500,00
Stuknummer 0787

 petroleum-royalty-mij-ink-obl1

Opgericht 25 juli 1901. Maatschappelijk kapitaal f 2 miljoen verdeeld in 2000 aandelen á f 1000,00 ieder (waarvan 10 aandelen gesplitst in onderaandelen á f 100,00).

In 1904 uitgegeven een inkomst-obligatie lening groot f 1 miljoen rente 7% cumulatief. De obligaties genummerd van 1 tot en met 20 zijn splitsbaar in obligaties van f 50,00 elk, dragend het nummer waarvan zij een onderdeel uitmaken, met bijvoeging van volgletters. De toen uitstaande aandelen werden afgestempeld op f 500,00.

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie