Nederlandsche Petroleum-Maatschappij Insulinde, 15 januari 1898, bewijs van deelgerechtigheid in de winst, st 1

Kerngegevens

Jaar 1898
Soort aandeel
Categorie Energie
Coupure st 1
Stuknummer 01808

 nederlandsche-petroleum-mij-insulinde

Opgericht 15 november 1897. Maatschappelijk kapitaal f 3 miljoen, verdeeld in 12000 aandelen aan toonder elk groot f 250,00. Bij elk aandeel nr 1001 t.m 2500 is een cert. afgegeven diende tot inschrijving bij een nieuwe emissie tot de koers van 100%. Bewijzen van deelgerechtigheid in de winst; geplaatst 18.500. (Mogelijk zijn 1500 opr bew verstrekt).

Doel van de onderneming: Het opsporen en exploiteren van delfstoffen en meer bepaald van petroleumbronnen in Ned Indië.

Het liquidatiebesluit is genomen op 8 juni 1900.                                    NIC0050c

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie