Electriciteit en Gas-Maatschappij voorheen De Vries en Stevens, december 1916, 6% winst aandeel, f 500,00

Kerngegevens

Jaar 1916
Soort Aandeel
Categorie Energie
Coupure f 500,00
Stuknummer 205

electriciteit-en-gas-maatschappij-voorheen-de-vries-en-stevens3

Opgericht 15 juli 1907. Directeur J.F. Wolterbeek. Commissarissen geen.
Doel: Het fabriceren en het aanleggen van en de handel in electrische installaties, stoom-, gas- en waterleidingen, badinrichtingen, closets, benevens de uitoefening van agenturen in waterreinigstoestellen voor fabrieken.
Maatschappelijk Kapitaal: f 60.000,00, in aaandelen groot f 500,00, in 1914 gebracht op f 100.000,00 in 120 gewonen en 80 preferente aandelen en in 1916 op f 200.000,00, verdeeld in 200 gewone van f 500,00 en 200 6% Cumulatief preferent aandelen van f 500,00. Geplaats van beide soorten 100 stuks.
Faillissement 4 juni 1936. NLH 0463c

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie