Voormalig waarborgfonds van de premieleening der vereeniging Rotterdamsche Schouwburg, 1 december 1894, premie-obligatie, f 1,50

Kerngegevens

Jaar 1894
Soort obligatie
Categorie Cultureel/Maatschappelijk
Coupure f 1,50
Stuknummer 3867

voormalig-ver-rotterdamsche-schouwburg-1882

Premie-obligatie serie 3867  no 024.

Lening groot f 589.650,00,  verdeeld in 393 100 obligaties van f 1,50.

Jaarlijkse-loting op 1 juni en 1 december voor het eerst 1 juni 1895 en laatste op 1 juni 1953.

zie verder op: http://nl.wikipedia.org/wiki/Rotterdamse_Schouwburg

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie