Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met den Bijbel, 1 april 1932, 5% obligatie blankette, f 100,00

Kerngegevens

Jaar 1932
Soort obligatie
Categorie Cultureel/Maatschappelijk
Coupure f 100,00
Stuknummer

Opgericht 11 februari 1929.
Obligatieleening groot f 22.000,00, verdeeld in 220 obligaties van f 100,00, genummerd 1 t/m 220. Te beginnen met 1 april 1934 zal per jaar f 200,00 worden afgelost door loting. Zodra de waarborgsom, door de Vereeniging bij de gemeente Leiden, zal worden terubetaald, zal deze in zijn geheel worden uitgeloot.
De lening was bestemd voor de bouw,inrichting enz. van een School met de Bijbel op het gebied der gemeente Leiden.


Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie