Vereeniging IJsclub Bergum, 1 januari 1935, 4% preferente obligatie, f 10,00

Kerngegevens

Jaar 1935
Soort obligatie
Categorie Cultureel/Maatschappelijk
Coupure f 10,00
Stuknummer 193

Opgericht in 1870 en als rechtspersoon erkend bij Koninklijke besluit van 14 september 1914.

De geldlening van f 2000,00 was ten behoeve van de nieuwe ijsbaan.

De IJsclub is te vinden via de Prins Bernhardstraat, achter het Politiebureau in Bergum.

Over de geschiedenis zie'; http://ijsclubbergum.nl/geschiedenis/

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie