Stichting Zwembad “De Burcht”, 1 mei 1967, renteloze obligatie, f 100,00

Kerngegevens

Jaar geen
Soort obligatie
Categorie Cultureel/Maatschappelijk
Coupure f 100,00
Stuknummer 600

Renteloze obligatie lening groot f 75.000,00 en bestaat uit 750 obligaties elk groot f 100,00. Jaarlijksde aflossing tenminste 4% van het totaal bedrag van de lening. Het zwembad is gelegen op het landgoed Hooge Burch, van Ipse de Bruggen zorg voor verstandelijk & meervoudig gehandicapten.


Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie