R.-K. Diocesane Land- en Tuinbouwbond in het Bisdom Haarlem, 1 november 1922, bewijs van deelgerechtigheid, f 25,00

Kerngegevens

Jaar 1922
Soort obligatie
Categorie Cultureel/Maatschappelijk
Coupure f 25,00
Stuknummer 208

 

rk-diocesane-land-en-tuinbouwbond-1922

 

Bewijs van deelgerechtigheid in de Rentelooze geldlening ten behoeve der organisatie groot f 75000,00. Jaarlijks zal te beginnen na 1925 worden afgelost minstens f 1000,00 of zodanig bedrag als door het Hoofdbestuur van de L.T.B. zal worden bepaald. De gehele aflossing zal moeten zijn geschiedt uiterlijk binnen 75 jaar.

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie