Parochie van O.L. Vr. Onbevlekt Ontvangen, 15 september 1918, premie-obligatie, f 25,00

Kerngegevens

Jaar 1918
Soort obligatie
Categorie Cultureel/Maatschappelijk
Coupure f 25,00
Stuknummer 16 

 

parochie-van-ol-vr-onbevlekte-ontvangen-pr-obl-1918

 

Premie-obligatie van een lening groot f 4200,00, verdeeld in obligatie van f 25,00 en f 10,00 ten behoeve van het op te richten St. Antonius Patronaatsgebouw aan de Lange Mare te Leiden. Jaarlijks op 15 september was de loting van minimaal 2 obligatie van f 25,00 en 2 van f 10,00 en uitbetaald met f 32,50 respectievelijk f 12,50

 

De Hartebrugkerk, de officiële naam is Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen. De kerk is vernoemd naar de toentertijd ervoor gelegen brug met dezelfde naam. Onder de Leidenaars staat de kerk ook wel bekend als de Coeliekerk, naar de Latijnse spreuk boven de ingang, Hic Domus Dei est et Porta Coeli (Dit is het huis van God en de poort naar de hemel).

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie