Paleis voor Volksvlijt, januari 1867, aandeel, f 10,00 afgestempeld

Kerngegevens

Jaar 1867
Soort aandeel
Categorie Cultureel/Maatschappelijk
Coupure f 10,00
Stuknummer 2378

paleis-voor-volksvlijt-f-10-met-stempel

Goedgekeurd bij besluit van 2 november 1856.

Aandeel in een premie-lening van januari 1867, met serie 2378 no 12, jaarlijkse trekking voor 65 jaar tot 1931. Maatschappelijk Kapitaal: f 1 miljoen in aandelen groot f 200,00 In 1867 werd een 3% c.v. obligatie uitgegeven. Voorts twee premieleningen respectievelijk 1867 en 1869. Eind jaren 1960 geliquideerd.

Op het huidige Frederiksplein, waar nu de torens van de Nederlandsche Bank staan, stond in de tweede helft van de 19de eeuw het Paleis voor Volksvlijt. Na het bezoek van Dr. Samuel Sarphati in 1851 aan de wereldtentoonstelling in Londen en het Crystal Palace, richtte hij samen met o.a. bankier Wertheim de vereeniging voor Volksvlijt op. Het paleis voor Volksvlijt wer in 1864 geopend en is in 1929 door een brand verloren gegaan. Het paleis deed dienst als tentoonstellingsgebouw, toneelzaal, muziektheater, rolschaatsbaan, cafecomplex e..a.

Op de stukken van 1867 en 1869 staat de afbeelding van het paleis. de stukken van 1867 hebben een sierrand met de twaalf provincie wapens.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Paleis_voor_Volksvlijt

NL H 0459c

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie