Nederlandsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding Afdeling Leiden, 1 oktober 1912, obligatie, f 25,00

Kerngegevens

Jaar 1912
Soort obligatie
Categorie Cultureel/Maatschappelijk
Coupure f 25,00
Stuknummer 41

 

nederl-bond-voor-lichamelijke-opvoeding-obl-1912

 

Bewijs van ontvangst van f 25,00 als renteloos voorschot voor de op-richting van het speelterrein aan de Zoeterwoudschen Singel te Leiden. Ieder jaar zal op de jaarvergadering door loting worden uitgemaakt welke voorschotten zullen worden afgelost en de uitslag hiervan ter kennis aan de belangstellende worden gebracht. Ze zijn van af dat ogenblik betaalbaar ten huize van den Penningmeester. 

 

NBLO afdeling Leiden is goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 6 januari 1912.

 

Op onderstaande site meer informatie over de KNBLO.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijke_Nederlandse_Bond_voor_Lichamelijke_Opvoeding  

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie