Johannes Stichting Christelijk Toevluchtsoord 2de geldlening serie B, 1 augustus 1896, aandeel 4% specimen, f 500,00

Kerngegevens

Jaar 1896
Soort aandeel
Categorie Cultureel/Maatschappelijk
Coupure f 500,00
Stuknummer

johannes-stichting-obl-f-500

Als rechtspersoon erkend bij Kon. Besluit van 25 juli 1887.  Vereniging Johannes Stichting in Nieuwveen met als doel ‘de verzorging van verstoten, onverzorgde, hulpbehoevende, oude, zwakke of gebrekkige personen, hetzij gehuwd of ongehuwd’. De vereniging had een algemeen christelijke grondslag.

2e Geldlening groot f 100.000,00 verdeeld in 10 series, elk f 10.000,00 in aandelen van f 500,00 en in onderaandelen van 1/5  aandeel ad f 100,00 en 1/10 aandeel ad f 50,00. Rentende 4% .

1928: Opening Johannes Stichting Huis ter Heide.

1940-1945: door de ligging in Huis ter Heide (vlakbij vliegveld Soesterberg) legden de Duitsers beslag op het gebouw en de bewoners moesten verhuizen naar Nieuwveen.

Na 1945: het uitgewoonde gebouw in Huis ter Heide wordt weer in gebruik genomen. 1968: intrede Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Voor het verkrijgen van een erkenning stond de Johannes Stichting vanaf dat moment bekend als een ‘zwakzinnigeninrichting’.

Sinds 2007 opgegaan in Ipse de Bruggen.

http://www.ipsedebruggen.nl/templates/mercury.asp?page_id=1943

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie