Hervormde Gemeente te Bodegraven,1 maart 1965, renteloze lening, f 250,00

Kerngegevens

Jaar 1965
Soort obligatie
Categorie Cultureel/Maatschappelijk
Coupure f 250,00
Stuknummer 074

 

hervormde-gemeente-bodegraven-f-250

 

Renteloze-lening  groot f 50.000,00. De aflossing zal plaats hebben in 40 jaren en vangt aan 1 juli 1966 in 40 gelijke jaarlijkse termijnen.

Het bedrag van de renteloze geldlening zal gebruik worden voor de financiering van de bouw van een z.g. beurszaal annex nieuw gemeeentecentrum, gevestigd Pastorieplein 4 te Bodegraven en verbindt zich de beurszaal voor de duur van 40 jaar, te rekenen van 1 juli 1965 af, elke dinsdagmorgen van 8.30 tot 13.30 uur in gebruik te geven aan de bij de markt en beurs belangstellende personen, zulks uitsluitend onder voorwaardens.


Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie