Catharina en Caecilia Gasthuizen, mitsgaders ‘t Elisabeth Gasthuis, ge-unieerd met de Leproozen, 15 augustus 1791,3,5% obligatie, f 700,00

Kerngegevens

Jaar 1791
Soort obligatie
Categorie Cultureel/Maatschappelijk
Coupure f 700,00
Stuknummer 6

catharina-en-caecllia-gasthuizen-obligatie-1791

Lening groot f 700,00 . Rente per jaar f 24,50 op naam van Eva Labon

Het Catharina gasthuis werd circa 1236 gesticht en lag in de parochie St. Pieter. Het gasthuis was bestemd voor arme passanten en veilinghouders. In 1733 werd het gasthuis verenigd met het Elisabeth- en Caecilia gasthuis en het Leproozenhuis. Het gasthuis heeft tot 1873 bestaan.

Het Elisabeth-gasthuis staat als nr 10 op de historische canon van Leiden.

http://erfgoed.leiden.nl/geschiedenis/monumenten/elisabethgasthuis-hof/

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie