Veendammer Hypotheekbank serie C1, 10 februari 1913, 4,5% obligatie, f 1000,00

Kerngegevens

Jaar 1913
Soort obligatie
Categorie Banken
Coupure f 1000,00
Stuknummer 1508

 veendammer-hypotheekbank-c1

Goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 15 november 1905. Maatschappelijk kapitaal f 1 miljoen.

De Veendammer Hypotheekbank is een naam die menig verzamelaar van oude Nederlandse effecten bekend in de oren zal klinken. In het navolgende kunt u lezen hoe deze bank tot bloei kwam. Aan alles komt een einde, ook aan goede tijden. Het aanvangskapitaal van een half miljoen gulden, verdeeld in aandelen van f 1000, was vlot bijeen gekregen. Er bestond zoveel animo voor dat niet meer dan twee aandelen per gegadigde konden worden toegewezen. De 248 aandeelhouders van het eerste uur, waarvan we mogen aannemen dat ze allemaal uit Veendam of naaste omgeving kwamen, hadden alle vertrouwen in de toekomst: Enkele maanden na de oprichting noteerden de aandelen al 120%!

Kortom, alles ontwikkelde zich voorspoedig toen in 1919 besprekingen werden gevoerd met het bestuur van de Noord-Nederlandsche Hypotheekbank te Groningen over overname. De zaak werd reeds op 19 april van dat jaar beklonken, toen op een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders het voltallige bestuur van de Groningse bank aftrad, en alle conmissarissen en directeuren van de Veendammer Hypotheekbank gezamenlijk hun plaats innamen. De overgenomen bank trad niet in liquidatie naar bleef zelfstandig voortbestaan. Beide bedrijven “werden nu nauwer aan elkaar verbonden langs parallel loopende wegen”. Eind 1919 had de overgenomen bank voor ongeveer vijf miljoen aan pandbrieven uitstaan. Van de Veendammer was toen voor ruim 12 miljoen gulden aan pandbrieven in omloop.

Het bovenstaande is gebaseerd op een uit 1920 daterende uitgave van “Neerlands Welvaart”, die A.J. Bothenius Brouwer geheel wijdde een de Veendammer Hypotheekbank. Hierin staat uiteraard niets over de ondergang in 1928.

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie