Rotterdam-Canada-Hypotheekbank B, 1 maart 1917, 5% pandbrief, f 500,00.


Kerngegevens

Jaar 1917
Soort obligatie
Categorie Banken
Coupure f 500,00
Stuknummer B 2644

Opgericht 11 mei 1911
In 1917 zijn er pandbrieven uitgegeven van f 500,00 tegen een rente van 5%. In 1920 is de Rotterdam Canada Hypotheekbank overgegaan tot fusie met de Nederlandsch Transatlantische Hypotheekbank en is de naam van de vennootschap gewijzigd in de Vereenigde Transatlantische Hypotheekbanken.

De bedrijfsomschrijving luidde: Het aantrekken van eerste hypotheek op onroerende goederen in Canada en elders, tot hoogstens 50%. der geschatte waarde van de onderpanden, het verkrijgen van onroerende goederen, het uitgeven van pandbrieven en het oprichten van, deelnemen in of steunen van andere vennootschappen met gelijk of soortgelijk doel.

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie