Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij serie C, 1 mei 1935, onder-aandeel, f 100,00

Kerngegevens

Jaar 1935
Soort aandeel
Categorie Banken
Coupure f 100,00
Stuknummer 1941

 nederlandsch-indische-escompto-mij-oa

De Nederlandsch-Indische Escompto-Maatschappij werd in 1859 opgericht door Tiedeman en Van Kerchem, die tevens de oprichters waren van de verzekeringsmaatschappijen Nederlandsch-Indische Levensverzekerings- en Lijfrentemaatschappij (Nillmij) en De Nederlanden van 1845. Tot ca. 1900 was de Escomptomaatschappij een dochteronderneming van de firma Tiedeman en Van Kerchem. Als Escomptobank was zij, na de Nederlandsche Handel-Maatschappij en de Nederlandsch-Indische Handelsbank de derde bankonderneming in Nederlands-Indië. Zij gaf zelfs eigen bankpapier uit.  

Op 30 juni 1949 naar gewijzigd naar Escomptobank N.V. en bij de statutenwijziging van 24 april 1952 werden de Guldens vervangen door Rupiahs.

In 1972 kwam de Nederlandse regering met de Indonesische regering overeen, dat bij likwidatie van de Nedesco het Nederlandse kapitaal aan de aandeelhouders zou worden uitgekeerd. In feite hield dit in, dat de Indonesische regering genoegen nam met de verzilvering van intussen door haar opgekochte aandelen.

 

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie