Maatschappij Gemeente-Crediet, 10 maart 1939, obligatie, f 1000,00

Kerngegevens

Jaar 1939
Soort obligatie
Categorie Banken
Coupure f 1000,00
Stuknummer 8541

gemeente-crediet-obligatie-1939-001

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 19 januari 1870.

f 1000,00 3% obligatie, met uiterlijke terugbetaling op 1 januari 1980.

De maatschappij krijgt de gelden die zij verstrekt, door middel van negotiatie en mag daarvan obligatiesĀ uitgeven tot gelijk bedrag dan de gesloten lenings- contracten, dit op dezelfde wijze als de hypotheekbanken die niet meer pandbrieven mogen afgeven dan dat zij aan leningenĀ gesloten hebben. Elke andere krediet-operatie dan genoemde is verboden.

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie