Kingma’s Bank, 4 november 1919, aandeel 5x, f 5000,00

Kerngegevens

Jaar 1919
Soort aandeel
Categorie Banken
Coupure f 5000,00
Stuknummer 131-135

Verzamel aandeel van st 5 aandelen van f 1000,00 op naam van J.F. Oosterbaan en per juli 1971 op naam van Bank Mees en Hope.
Op 4 november 1869 begonnen de gebroeders Tjeerd Herre en Jan Hylke Kingma met een toen nog bescheiden kassiersbedrijf onder de naam Gebr. Kingma.Dit werd op 4 november 1919 omgezet naar Kingma’s Bank N.V., dat was exact vijftig jaar na de oprichting.

In april 1918 moest de familie kiezen: aansluiten bij de Bank-Associatie of op eigen kracht verder gaan. Na lang wikken en wegen koos men voor aansluiting bij de Bank-Associatie en werd hiervoor betaald in aandelen Bank-Associatie en in contanten. Het lot van de firma was daarmee nauw verbonden aan dat van deze Amsterdamse instelling. De volgende jaren ging het de bank voor de wind. In mei 1922 maakten de beurs-koersen opnieuw een scherpe val, inclusief die van de Bank-Associatie, Na moeizame onderhandelingen lukte het de familie haar aandelen terug te kopen.

In 1971 kocht Bank Mees & Hope de aandelen Kingma’s Bank, die hierdoor een dochteronderneming van Bank Mees & Hope werd. Kingma’s Bank bleef onder eigen naam werkzaam. Per 31 december 1980 werden de aandelen aan de Algemene Bank Nederland overgedragen en de kantoren van Kingma’s Bank werden met ingang van 1 januari 1981 in de ABN-organisatie opgenomen.

De daadwerkelijke integratie kreeg in de loop van dat jaar haar beslag. Bij die gelegenheid werd de naam gewijzigd in ABN/Kingma, dat gold niet alleen voor de voormalige Kingma’s-kantoren, maar ook voor de 20 ABN-kantoren in het district Friesland. Deze situatie bleef bestaan tot in 1991. Met ingang van 23 september 1991 werden al de ABN/Kingmakantoren omgedoopt in ABN AMRO-kantoren.

Zie verder ABN AMRO.


Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie