Hulpbank te Dordrecht, 1 december 1853, aandeel, f 50,00

Kerngegevens

Jaar 1853
Soort aandeel
Categorie Banken
Coupure f 50,00
Stuknummer 63

Opgericht 29 april 1852.

Aandeel op naam van Jhr.H.L.M. van den Santheuvel te Dordrecht.

De Hulpbank was een dochterorganisatie van het Departement Dordrecht van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen.

In 1969 nam de Bondsspaarbank alle aandelen over zodat zij eigenares werd; in 1970 werd ook de administratie aan de Spaarbank overgelaten. Het bestuur bleef echter voorlopig aan en bleef ook voorschotten verlenen. Tot en met 1978 is nog sprake van een Zedelijk lichaam Hulpbank (Nationaal Archief, inventaris van het archief van de Nederlandse Spaarbankbond, toegang 2.18.29, inv.nr. 2041); daarna zijn geen sporen van het bestaan van de Hulpbank meer aangetroffen.

Det doel van de Hulpbank was, het uitlenen van geld tegen schappelijke rente aan minvermogende ambachtslieden, landbouwers, neringdoenden en andere nijvere personen om hen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te ondersteunen. De vergaderingen en zittingen werden gehouden in de Berckepoort en vanaf 1878 in de Spaarbank aan de Johan de Wittstraat. In 1956-1962 ook in Zwijndrecht. Kredietnemers moesten borgen stellen. Vanaf 1931 kon de Dordrechtse stichting voor verenigde woekerbestrijding als zodanig fungeren. Kredieten liepen tussen 1951 en 1965 over het Dordrechts Financieringsfonds, waarvoor de gemeente een werkkapitaal beschikbaar had gesteld.

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie