Hanzebank, 30 april 1917, aandeel, f 200,00

Kerngegevens

Jaar 1917
Soort aandeel
Categorie Banken
Coupure f 200,00
Stuknummer 500

 hanzebank-aand-19171

Opgericht 14 december 1916. Maatschappelijk kapitaal 6 miljoen verdeeld in 60 series elk van 500 aandelen van f 200,00. Uitgegeven aan de te Delft gevestigde Coöperatieve Centrale Middenstands-Credietbank in het Bisdom Haarlem. Faillissemant 1924. Met Logo van het Bisdom Haarlem. Aandeel nr 500 serie III gestort 50% op 20 oktober 1917 teruggave van 30% (f 60,00). Op 28 december 1923 80% bijgestort ( f 160,00).
Aandeel nr 472 van serie X op naam van Egidius Joh. Schoondergang te Leiden gestort 20%(f40,00) op 26 januari 1924 80% bijgestort (f 160,00) dus volgestort.

Hoewel het beloofde hotel Grand Hotel Sterksel in 1917 gebouwd wordt, blijken de plannen voor de “Tuinstad” met boulevards en villa’s rond het Peelven financieel niet haalbaar en beperkt men zich tot de ontginning van de land- en tuinbouwgronden. Het doek valt als de Hanze Bank in 1924 failliet gaat en in zijn faillissement de N.V. De Heerlijkheid Sterksel meesleurt. Sterksel wordt in percelen verkocht en agrariërs uit alle provincies van Nederland vinden hier een nieuw bestaan. Geen tuinstad dus, maar sinds 40 jaar wel een tuindorp dat tot de mooiste van Brabant behoort.

Lied “Het springen der Hanzebank” http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/KBMI01:46496

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie