Haarlemmer Hulpbank, 19 november 1855, aandeel, f 50,00

Kerngegevens

Jaar 1855
Soort aandeel
Categorie Banken
Coupure f 50,00
Stuknummer 13

haarlemmer-hulpbank-aandeel-1855

De Haarlemsche Hulpbank is opgericht 27 oktober 1849, door een aantal welgestelde Haarlemmers die graag hun minder bedeelde stadsgenoten financieel wilden bijstaan. Doel van de bank was: minvermogende lieden die een bedrijf uitoefenen, door geldleningen in staat te stellen, beter in hun onderhoud te voorzien. Ook voor studiedoeleinden werden lening verstrekt. Hieraan waren een aantal voorwaarden verbonden. De aanvragen moesten kunnen lezen en schrijven en mochten niet overdadig alcohol gebruiken of de lening investeren in een tapperij. Daarnaast mochten de verstrekte leningen niet gebruik worden om andere schulden af te lossen.

Op 1 oktober 1977 wordt de hulpbank opgeheven, dit door de komst van de commerciele banken. Door middel van een statutenwijziging wordt de opheffing rechtsgeldig gemaakt. Het liquidatiesaldo wordt overgedragen aan de  afdeling Haarlem en omstreken van het Nederlandse Rode Kruis.

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie