Credietbank voor Nederlandsch Indische Gemeenten en Ressorten, 2 januari 1937, 4% obligatie, f 500,00 N.I. Crt

Kerngegevens

Jaar 1937
Soort obligatie
Categorie Banken
Coupure f 1000,00
Stuknummer 08714% obligatie van f 500,00 Nederlandsch Indisch Courant. 1 februari 1954 is terugbetaald een bedrag van Rp 125,00 ( in Nederland in Nederlandse guldens á pari) en de hoofdsom op Rp 375,00.  Op 1 februari 1957 is terugbetaald Rp 40,00 ( in Nederland in guldens) saldo hoofdsom Rp 335,00.

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie