Alphensche Bank serie A, 19 april 1916, aandeel blanco, f 1000,00

Kerngegevens

Jaar 1916
Soort Aandeel
Categorie Banken
Coupure f 1000,00
Stuknummer geen

alphensche-bank-serie-a1

Opgericht 22 maart 1916.

De enige bank in Alphen die in 1916 voor de plaatselijke industrie van belang was, was de Nationale Bank, in 1903 gesticht als bijkantoor van de Nationale Bankvereniging. Er was behoefte aan een tweede handelsbank in Alphen.

In de akte van oprichting worden de namen vermeld van de heren L.C. Jongenburger, koopman te Alphen, D. Turkenburg jr., zaadhandelaar te Bodegraven, Mr. Dr. A.C. Heineken, directeur van het kantoor Rotterdam van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, H.A. Drijver, directeur van de Bodegravensche Bankverening en L. de Graaf. Daarbij wordt tevens de benoeming geregeld van de heer de Graaf tot directeur en de heer Jongenburger tot commissaris . Van het kapitaal van f 500.000,00 werd f 100.000,00 geplaats en gestort.

Het grootste gedeelte hiervan was direct of indirect afkomstig van de Nederlandsche Handel Maatschappij. De Alphensche Bank was hierdoor in feite een dochter van deze bank.

Aandeel is een blankette.

Nu behorende bij ABN AMRO Holding


Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie