Algemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid, 21 april 1863, oprigters-regten, st 1

Kerngegeven

Jaar 1863
Soort aandeel
Categorie Banken
Coupure st 1
Stuknummer 3770

algemeene-mij-handel-en-nijverheid-opr-1863

Opgericht 9 april 1863, als dochterinstelling van de bekende Franse bank Crédit Mobilier, dit naast Nederlandse Crediet en Depositobank, De Rotterdamsche Bank en de Internationale Crediet en Handels- vereeniging. De bedoeling van de maatschappij was het stichten van nieuwe industrieën, banken en handelsondernemingen op grote schaal. De salarissen van de directeuren logen er niet om f 12.000,00 voor de president-directeur en f 6.000,00 voor de overige directeuren.

Door extreem verkeerd beleid heeft de bank slechts twee jaar bestaan en het faillissement was al in 1865.

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie