Vereeniging voor Volkshuisvesting Nutswoningen, 30 januari 1917, aandeel, f 100,00

Kerngegevens

Jaar 1917
Soort aandeel
Categorie Aannemers/Onroerend goed
Coupure f 100,00
Stuknummer 174

 

ver-voor-volkhuisversting-nutswoningen

Opgericht 27 januari 1917. Aandeel op naam van Mevr. T. Hudig-Lohnis op 6 september 1950 overgeschreven op naam Mevr. A. Polak-Werker.

Op 16 november 1784 werd in Edam door de doopsgezinde predikant Jan Nieuwenhuijzen en enkele geestverwanten de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen opgericht.
De denkbeelden die de initiatiefnemers voor ogen stonden waren in het kort: algemeen volksonderwijs, opleiding tot democratisch staatsburger en opvoeding in een algemeen christelijke geest van verdraagzaamheid en liefde voor het vaderland.

Het initiatief tot de oprichting van het Haagse departement werd in 1796 genomen door Gozewijn Jan Loncq en Cornelis Felix van Maanen. Beiden waren vurige patriotten. In 1917 werd de vereeniging voor Volkhuisvesting Nutswoningen opgericht.

In maart 1973 besluiten de besturen van  ‘s Gravenhage en Nutswoningen tot een fusie van beide verenigingen, daarna kwamen nog meerdere fusies in 1999 werd dit het huige Haag Wonen.

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie