Vereeniging Maatschappij voor Volkswoningen. juli 1897, aandeel, f 1000,00

Kerngegevens

Jaar 1897
Soort aandeel
Categorie Aannemers/Onroerend goed
Coupure f 1000,00
Stuknummer 050

Goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 21 september 1893.

Op 14 september 1915 werd in Amsterdam deze ‘Gemeentelijken Woningdienst’ opgericht. Directe aanleiding was de Eerste Wereldoorlog, waardoor de bouw van woningen grote vertraging ondervond omdat de invoer van bouwmaterialen stagneerde. Het gemeentebestuur besloot daarom actief deel te gaan nemen aan de woningbouw. De Gemeentelijke Woningdienst kreeg opdracht zelf woningen te bouwen.

In de jaren twintig nam het bezit van de Woningdienst al sterk toe door nieuwbouw (7000 verhuurbare eenheden (vhe)), en door overname (1300 vhe): waaronder in 1921 de Maatschappij voor Volkswoningen van 1893.

zie verder wikipedia; http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeentelijke_Woningdienst_Amsterdam

Tags:

Reacties - 1 reactie

  1. https://nl.wikipedia.org/wiki/Maatschappij_voor_Volkswoningen

    Comment by Jaap-Jan Ursem - 16 juli 2016 om 21:17

Geef een reactie