Leidsche Exploitatie-Maatschappij van Onroerende Goederen serie D, 15 juni 1931, 5,5% obligatie, f 500,00

Kerngegevens

Jaar 1931
Soort obligatie
Categorie Aannemers/Onroerend goed
Coupure f 500,00
Stuknummer 023

obl Leidsche Exploitatie Mij van OG

Opgericht 12 september 1918.

Obligatie-Lening groot f 500.000,00 in series groot f 100.000,00 verdeeld in stukken van f 1000,00 en f 500,00. 8 juni 1942 eerste liquidatie uitkering van 20% en per 22 maart de 2de uitkering van 3%.

Maatschappelijk kapitaal f 2 miljoen, verdeeld in 4000 aandelen elk groot f 500,00. Bij akte van 20 juni 1934, is het MK teruggebracht tot f 1,5 miljoen en ieder geplaatst aandeel tot f 250,00.

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie