Houthandel D.P. Oberman, 10 juni 1937, 4% obligatie, f 500,00

Kerngegevens

Jaar 1937
Soort obligatie
Categorie Aannemers/Onroerend goed
Coupure f 500,00
Stuknummer 39

Opgericht 10 juni 1937.

4% obligatielening groot f 22.500,00, op naam van Douwe Pieters Oberman en op 28 april 1938 overgedragen aan de heer C Visser te Den Haag en op21 mei 1942 aan Mevr. E.E. Visser-Oberman te Wassenaar. De lening is verdeeld over obligaties van f 100,00 en f 500,00. Op de lening van f 500,00 is 10 jaar lang van 1-7-1937 t/m 19-8-1946 is er f 50,00 afgelost. Dit staat op de achterzijde vermeld.

Tags:

Reacties - Geen reacties

Nog geen reacties

Geef een reactie